• HEM
  • PROGRAM
  • OM OSS
  • ÅTAGANDEN
  • SPONSRING
  • KONTAKT
  • PROGRAM
  • OM OSS
  • ÅTAGANDEN
  • SPONSRING
  • KONTAKT

Kalmarsundsveckan

Kalmarsundsveckan 2021

Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. En arena där både näringsliv, offentlig verksamhet, forskare och privatpersoner kan samlas för att diskutera hållbarhetsfrågor, lära och inspireras av varandra. Bakom initiativet står nio regionala aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, Kretslopp Sydost, Skanska, Kalmarhem  samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP. Tillsammans vill vi bidra till regionens hållbarhetsarbete och på så sätt komma närmre FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

 

De globala målen är något som världens länder antagit för att främja en hållbar utveckling. Målsättningen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter i världen, samt att främja fred och rättvisa. För att nå målen tror vi på Kalmarsundsveckan att det är viktigt att belysa dem och se till att alla får vetskap om dem.

 

Veckan är också ett sätt att stärka vår attraktiva region, höja hållbarhetskompetensen och bidra till ett mer hållbart liv. Genom att dela med oss av kunskap och goda exempel kan vi påverka attityder och beteenden!

Gemensam arena för hållbarhet

Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart.

 Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel.

 Påverka attityder och beteenden.

Gemensam arena för hållbarhet

Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart.

 Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel.

 Påverka attityder och beteenden.

Lyssna till spännande föreläsningar och paneldebatter med Sveriges hållbarhetaste namn under ledning av forskaren, författaren och folkbildaren Emma Frans, den politiske expertkommentatorn Marcus Oscarsson samt professorn i förnybar energi Tomas Kåberger.

Linnéunversitetet visar under alla dagar upp sin digitala utställning Screen Time || Scream Time som är ett examensarbete av studenter vid fakulteten för design.

obj.php