• HEM
 • PROGRAM
 • LIVESÄNDNINGAR
 • ÅTAGANDEN
 • OM OSS
 • SPONSRING
 • KONTAKT
 • OM OSS
 • LIVESÄNDNINGAR
 • PROGRAM
 • ÅTAGANDEN
 • SPONSRING
 • KONTAKT

Kalmarsundsveckan
7-9september 2022

IKALMARSALEN& LIVE PÅ NÄTET

TA MIG TILL LIVESÄNDNINGARNA

FÖLJ OSS LIVE

Kalmarsundsveckan 2022

Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. En arena där både näringsliv, offentlig verksamhet, forskare och privatpersoner kan samlas för att diskutera hållbarhetsfrågor, lära och inspireras av varandra. Bakom initiativet står nio regionala aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, Riksbyggen, Skanska, Kalmarhem  samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP. Tillsammans vill vi bidra till regionens hållbarhetsarbete och på så sätt komma närmre FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

 

De globala målen är något som världens länder antagit för att främja en hållbar utveckling. Målsättningen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter i världen, samt att främja fred och rättvisa. För att nå målen tror vi på Kalmarsundsveckan att det är viktigt att belysa dem och se till att alla får vetskap om dem.

 

Veckan är också ett sätt att stärka vår attraktiva region, höja hållbarhetskompetensen och bidra till ett mer hållbart liv. Genom att dela med oss av kunskap och goda exempel kan vi påverka attityder och beteenden!

ANMÄL DIG GRATIS

Var med på plats i Kalmarsalen eller se oss digitalt
i våra direktsändningar här på hemsidan.

Gemensam arena för hållbarhet

Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart.

 Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel.

 Påverka attityder och beteenden.

Gemensam arena för hållbarhet

Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart.

 Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel.

 Påverka attityder och beteenden.

Lyssna till spännande föreläsningar och paneldebatter med Sveriges hållbarhetaste namn som Kattis Ahlström, Madelein Westin och Frida Boisen.

FREDAG
9 september

Frida Boisen

Frida Boisen ser till att göra ditt företag hållbart! Dagen inleds med konkreta tips och tricks från lokala företag inom hållbarhetsarbetet. Frida utmanar oss i sin föreläsning att ”våga våga” och vi hinner nosa på områden som klimatfärdplan och klimatberäkningslaboratorium. Dagens avslutas med Promotion-lunch och en spännande workshop där IUC hållbarhetscoachar ditt företag!

Se fredagens program här

obj.php