• HEM
  • PROGRAM
  • LIVESÄNDNINGAR
  • ÅTAGANDEN
  • OM OSS
  • SPONSRING
  • KONTAKT

OM OSS

Kalmarsundsveckan är Kalmars egen hållbarhetsvecka – dagar fyllda med gratis kunskap och inspiration för just dig! Vi riktar oss mot både mot allmänhet och företag med syftet att stärka hållbarhetsarbetet i vår region.  

Kalmar ligger redan nu i framkant och har blivit utnämnd till årets miljöbästa landsbygdskommun. Men vi måste göra mer för att nå en hållbar värld. Genom att tillgängliggöra information, erfarenheter och den senaste forskningen hoppas vi kunna skapa förutsättningar för ett grönare Kalmar – för alla. Under veckan får vi höra erfarenheter från små som stora företag, vi får höra organisationer som belyser viktiga frågor och forskare som berättar vilka framtidsutmaningar som ligger framför oss.  

Kalmarsundsveckan är en viktig del i Kalmars hållbarhetsarbete. Aktörerna bakom Kalmarsundsveckan sporrar varandra, bland annat genom att utmanas via åtaganden. Vi belyser hållbarhetsfrågor som ligger vår region särskilt varmt om hjärtat, såsom Östersjön, biogas, digitalisering, social inkludering och jämställdhet. Tillsammans skapar vi förutsättningarna – och tillsammans gör vi skillnad.

Några konkreta exempel på vårt arbete:

I de småländska skogarna med närhet till solens och vindarnas ö är energi en viktig fråga. På kraftvärmeanläggningen Moskogen pumpas det ut 100 % förnybar el och fjärrvärme i form av rester från skogsnäringen och nya solceller växer fram i park och på hustak. I regionen finns även ett stort fokus på att ta till vara matavfall från hushåll men även gödsel från våra många lantbrukare, så vi kan producera vårt eget drivmedel i form av biogas.

Bada gillar vi kalmariter och därför är det viktigt att vi ser till att fisken kan leka, övergödningen hålls nere och att gifter och plast inte sprids. Ett omfattande arbete för detta drivs med framgång i regionen! Inte minst genom vår största miljöinvestering i modern tid i form av det nya Kalmarsundsverket där vattnet renas och möjligheter skapas för att återanvända vattnet. Vi arbetar också för att genom digitalisering skapa bättre förutsättningar för framtida generationer.

Många vill bo i vårt vackra Kalmar invid det glittrande sundet och då är det också viktigt att vi bygger för framtiden med hållbara cirkulära fastigheter med riktigt låga klimatutsläpp. Småländska hus borde också kunna byggas mer i trä som också klimatanpassas till framtida klimatförändringar. Sist men inte minst har vi alla rätt till likvärdig service, oavsett vilka vi är eller vill vara, och att satsa på ett hållbart och systematiskt jämställdhetsarbete bidrar till ökad och likvärdig kvalitet i hela samhället – bra för alla helt enkelt!